Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Các nước trên thế giới
Các quốc gia trên thế-giới
22:59, 18/01/2011

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Physical_world.jpg/180px-Physical_world.jpgTheo Điều 1, Công ước Montevideo năm 1933, một quốc gia có chủ quyền phải có những đặc điểm sau: (a) dân số ổn định, (b) lãnh thổ xác định, (c) chính phủ, và (d)


Quần đảo Mácsan
22:47, 18/01/2011

Kiribati (Kiribati)
22:45, 18/01/2011

Micrônêxia
22:43, 18/01/2011

Nauru (Nauru)
22:41, 18/01/2011

 


Niu Calêđônia (New Caledonia)
22:39, 18/01/2011

Niu Dilân (New Zealand)
22:37, 18/01/2011

Ôxtrâylia (Australia)
22:34, 18/01/2011

Các bài viết tiếp theo...
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Trang 1 / 25