Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Các nước trên thế giới
Xanh vinxen và Grênađin (Saint Vincent và Grenadines)
07:45, 17/01/2011

Xanh Kít và Nêvít (Saint Kitts and Nevis)
07:42, 17/01/2011

Xurinam (Suriname)
07:39, 17/01/2011

 


Xanh Luxia (Saint Lucia)
07:36, 17/01/2011

 


Xanh Hêlêna (Saint Helena)
22:49, 16/01/2011

 Cờ Saint Helena


ACHENTINA
21:53, 16/01/2011

 Huy hiệu Argentina           ARGENTINA


Các quốc gia trên thế giới
21:38, 16/01/2011

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Physical_world.jpg/180px-Physical_world.jpgTheo Điều 1, Công ước Montevideo năm 1933, một quốc gia có chủ quyền phải có những đặc điểm sau: (a) dân số ổn định, (b) lãnh thổ xác định, (c) chính phủ, và (d)


<< Bắt đầu < Trước 21 22 23 24 25 Tiếp > Cuối >>

Trang 25 / 25